Oferta


System Sygnalizacji Pożaru

Przygotowanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru - dobór urządzeń, dostarczenie elementów, montaż, programowanie i uruchomienie, przeglądy i naprawy, rozbudowa systemu, szkolenie obsługi, utylizacja materiałów niebezpiecznych

Systemy Wentylacji Pożarowej

Przygotowanie dokumentacji projektowej systemu oddymiania,  wentylacji pożarowej, dobór urządzeń, dostarczenie elementów, montaż, programowanie i uruchamianie, przeglądy i naprawy, szkolenie obsługi

Dźwiękowy System Ostrzegawczy

Przygotowanie dokumentacji projektowej dźwiękowego systemu ostrzegawczego, wybór urządzeń, dostarczenie elementów, montaż, programowanie i uruchomienie, pomiar natężenia dźwięku, przeglądy okresowe i naprawy

Systemy Oświetlenia Awaryjnego

Przygotowanie dokumentacji projektowej systemu oświetlenia awaryjnego, dobór urządzeń, dostarczenie elementów, montaż, pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego przeglądy okresowe i naprawy

Ocena Zagrożenia Wybuchem

Usługa skierowana do podmiotów, które w obiektach i na terenach przyległych prowadzą procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe

Stałe Urządzenia Gaśnicze

Przygotowanie dokumentacji projektowej stałego urządzenia gaśniczego, wybór systemu gaszenia, dostarczenie elementów, montaż, rozbudowa powierzchni chronionej, wyposażenie pomieszczeń w niezbędne elementy i znaki, przeglądy i naprawy

Przygotowanie do odbioru przez PSP

Audyt przedodbiorowy obejmujący sprawdzenie budynku pod kątem ochrony ppoż. w zakresie takim samym jak odbywa się to przy odbiorach prowadzonych przez PSP, wskazanie i sprawdzenie poprawności dokumentacji potrzebnej do odbioru, pomoc w przygotowaniu wniosku do PSP oraz przeprowadzenie przez proces odbiorowy

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, przygotowanie planów ewakuacyjnych, dobór i montaż znaków ochrony ppoż. i ewakuacyjnych, symulacje ewakuacji

Wymagania ppoż. dla obiektów

Kompleksowe ustalenie rozwiązań przeciwpożarowych dla Przedszkoli, Żłobków, Szkół, Hoteli i innych obiektów, dla których wymagana jest opinia Komendanta Powiatowego/Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

Podręczny Sprzęt Gaśniczy

Dobór, montaż, oznakowanie zgodnie z PN-EN ISO, przegląd i szkolenie z obsługi gaśnic i hydrantów

Próbna Ewakuacja Budynku

Kompleksowe przygotowanie ewakuacji budynku z elementami wizualnymi w postaci zadymienia, sporządzenie stosownej dokumentacji po zakończeniu ćwiczeń

Bierne Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Kompleksowy dobór i montaż biernych zabezpieczeń ppoż. zabezpieczających przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego

Szkolenia ppoż./BHP/medyczne

Pakiet szkoleń w skład których wchodzi: ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja, bhp wstępne i okresowe oraz pierwsza pomoc

Certyfikaty

CNBOP - PIB
CNBOP - PIB
CNBOP - PIB
D + H
POLON ALFA
ESSER
SEP

Pobierz PDF

Zespół


Firma MARK skupia w swoich szeregach specjalistów bezpieczeństwa pożarowego. Jesteśmy absolwentami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Każdy z nas jest czynnym zawodowo strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Podczas wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych mieliśmy możliwość zdobycia wiedzy praktycznej oraz ogólnego obrazu jakości systemów przeciwpożarowych na różnego typu obiektach. Systemy często nie realizują założeń projektowych i zaniżają poziom bezpieczeństwa. Motto naszej działalności to "rozwiązania dla bezpieczeństwa pożarowego", dlatego do każdego projektu podchodzimy indywidualnie szukając najbardziej optymalnych rozwiązań pod kątem bezpieczeństwa i ceny. Wiedzę zdobytą na studiach ciągle poszerzamy na szkoleniach w placówkach certyfikujących CNBOP - PIB oraz SGSP, a także na szkoleniach firm wiodących na rynku zabezpieczeń takich jak Polon, Esser, Mercor, D + H i wielu innych.

mgr inż. poż. Łukasz Zyguła,
mgr inż. poż. Krzysztof Adamczyk,
mgr inż. poż. Mateusz Zwijacz,
inż. poż. Łukasz Piwiński

Kontakt


Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Napisz lub zadzwoń! Dla każdego klienta przygotowujemy spersonalizowaną wycenę, dopasowujemy czas realizacji oraz optymalne rozwiązania.

SKONTAKTUJ SIĘ