Gaśnica to jedno z podstawowych i obowiązkowych elementów ochrony przeciwpożarowej we wszelkiego rodzaju budynkach użytkowych oraz zakładach pracy. Bardzo ważna jest znajomość rodzajów gaśnic, ich zastosowań i sposobu obsługi. Z tego powodu w miejscach, gdzie są umieszczone urządzenia gaśnicze, powinny znajdować się specjalne instrukcje obsługi. Dodatkowo każda gaśnica powinna posiadać etykietę opisującą jej przeznaczenie i sposób użycia.

Każda gaśnica składa się z trzech zasadniczych elementów: zbiornik ciśnieniowy, zamykający go zwór oraz środek gaśniczy. Do zaworu zamontowane jest oprzyrządowanie – manometr wskazujący ciśnienie wewnątrz zbiornika, rurka wylotowa oraz wąż do kierowania strumienia środka gaśniczego. Gaśnica w zależności od rodzaju może być wyposażona w proszek gaśniczy, dwutlenek węgla lub środek na bazie wody. Działanie gaśnicy polega na uwolnieniu zgromadzonego wewnątrz środka gaśniczego na źródło ognia. Urządzenia te dzieli się w zależności od umiejscowienia czynnika wyrzutowego. Może on być zgromadzony razem ze środkiem gaśniczym lub znajdować się w odrębnym naboju wewnątrz zbiornika.

Jakie są rodzaje gaśnic?

Obecnie na rynku dostępne są cztery rodzaje gaśnic. Każda z nich jest przeznaczona do gaszenia innych klas pożarów. Gaśnice proszkowe to zbiorniki wypełnione drobnym proszkiem gaśniczym, który za pomocą niepalnego gazu wyrzucany jest z pojemnika w celu odcięcia tlenu od płonącej powierzchni. Najczęściej w tego typu urządzeniach stosowane są proszki węglanowe lub fosforanowe. Większą odpornością na wilgoć i wstrząsy wyróżniają się gaśnice proszkowe fosforanowe, które także nadają się do gaszenia większej grupy pożarów.

Innym rodzajem jest gaśnica śniegowa. W tym przypadku środkiem gaśniczym jest skroplony dwutlenek węgla, który podczas wystrzelenia z pojemnika ulega rozprężeniu i uzyskuje temperaturę 78 st. C, tworząc na powierzchni gaszonych elementów warstwę suchego lodu. Urządzenia te najczęściej nadają się do gaszenia urządzeń elektrycznych.

Kolejnym rodzajem gaśnic są urządzenia wodne. Ich głównym składnikiem gaśniczym jest specjalna piana, która jest uwalniana ze zbiornika dzięki sprężonemu gazowi niepalnemu. Zastosowanie wody w ich składzie wyklucza używanie tych gaśnic do pożarów, w których palą się urządzenia elektryczne.

Wśród urządzeń do gaszenia pożarów spotkamy także gaśnice pianowe, w których środkiem gaśniczym jest piana powstająca z koncentratu środka pianotwórczego i wody.

Zastosowanie gaśnic

Rodzaje gaśnic są zależne także od specyfiki pożaru. Różne przyczyny zapłonu, różne substancje zapalne oraz różne warunki otoczenia wpływają na metodę gaszenia pożaru. Tak naprawdę trudno opracować jedną skuteczną metodę walki z ogniem dla każdej możliwej kombinacji, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniej gaśnicy. Jest on uzależniony przede wszystkim od rodzaju, a właściwie od klasy pożaru, które są oznaczone literami alfabetu.

Wyróżniamy pożary grupy A, które obejmują pożar materiałów stałych pochodzenia organicznego. Kolejny rodzaj pożarów to klasa B – obejmuje pożary cieczy palnych oraz materiałów topiących się w procesie palenia. Pożary grupy C dotyczą spalania gazów, grupy D – metali. W grupie E uwzględnione są pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy urządzeń elektrycznych, a w grupie F – pożary tłuszczów spożywczych. Na każdej dopuszczonej do sprzedaży gaśnicy powinny znaleźć się klasy pożarów, do jakich dana gaśnica może być stosowana.

Gaśnica proszkowa ze środkiem węglanowym może być stosowana do pożarów typu B i C, a z fosforanowym – do grupy A, B i C. Urządzenia gaszące zwane śniegowymi można użyć przy pożarach klasy B, C i E. Natomiast wodno-pianowe gaśnice przeznaczone są do gaszenia pożarów A, B i F.

Oznaczenia gaśnic informujące o ich przeznaczeniu do konkretnych rodzajów pożaru muszą znaleźć się na każdym urządzeniu gaszącym. Z oznaczeniami tymi warto zapoznać się wcześniej, gdyż w trakcie ewentualnego pożaru może zabraknąć czasu na szukanie informacji. Warto pamiętać, że użycie niewłaściwej gaśnicy może skończyć się nie tylko brakiem reakcji ze strony ognia, ale jeszcze szybszym rozprzestrzenieniem się pożaru lub uszkodzeniem urządzeń.

Nasza firma oferuje serwis gaśnic oraz innych stałych urządzeń gaśnicznych.