Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem 


Dokument zabezpieczenia przed wybuchem sporządzany jest przed rozpoczęciem pracy w zakładzie przemysłowej, zawiera ocenę ryzyka zagrożenia.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem 

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Dokument zabezpieczający przed wybuchem (dokument ATEX) musi być opracowany przed rozpoczęciem pracy w budynkach, w których prowadzona działalność ma charakter przemysłowy. Jest to niezbędny i najważniejszy dokument dla przedsiębiorstw wykorzystujących procesy technologiczne, mogące sprzyjać tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych. 

DZPW obejmuje zarówno rzetelną ocenę ryzyka, jak i odpowiednią klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Warto podkreślić, że jest to kompletny i najważniejszy dokument dla bezpieczeństwa wybuchowego. 

Mark posiada niezbędne, praktyczne doświadczenie w opracowywaniu dzpw , w tym również opracowywaniu dokumentów ATEX. Wiedza, którą wykorzystujemy w tym procesie, była przez nas zdobywana w czasie specjalistycznych studiów oraz podczas wykonywania naszej pracy – jesteśmy praktykami, którzy wdrażają wiedzę teoretyczną w życie. 

Dlaczego warto powierzyć opracowanie dokumentu zabezpieczającego przed wybuchem firmie Mark? 

Posiadamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie konieczne do fachowego opracowania dokumentacji.

Wiemy, jak ważny dla inwestora jest czas realizacji zlecenia. Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby sprawnie wykonać powierzone nam zadania związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową budynków.

Optymalizujemy koszty nie obniżając jakości naszych usług.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem 

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.