Próbna Ewakuacja Budynku


Zaleca się przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku, dzięki niej można się lepiej przygotować na wypadek prawdziwego zagrożenia pożarowego.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Próbną Ewakuację Budynku

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Próbna ewakuacja budynku – kiedy należy ją przeprowadzić?

Ćwiczenia przeciwpożarowe są niezbędne w każdym miejscu pracy lub budynku użyteczności publicznej – tylko dzięki nim wiadomo, jak należy się zachować, gdy wybuchnie prawdziwy ogień. Są one również wymogiem prawnym i zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa pożarowego wszyscy pracownicy firmy muszą brać udział w próbnej ewakuacji. Jednak kiedy należy ją przeprowadzić i dlaczego jest tak znacząca?

W budynkach, w których każdego dnia przebywa wielu ludzi, np. w szkołach, internatach, domach studenckich czy biurowcach konieczne jest przeprowadzanie okresowych, próbnych ewakuacji. Zalecenie wynika bezpośrednio z przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego próbna ewakuacja budynku jest konieczna?

Istnieje kilka powodów, dla których ćwiczenia przeciwpożarowe są ważne. Najistotniejsze jest to, że są okazją do opracowania skutecznych procedur ewakuacyjnych i pomagają upewnić się, że wszyscy pracownicy są z nimi zaznajomieni. Przyzwyczajają personel do szybkiego wychodzenia z budynku, dlatego w sytuacji prawdziwego zagrożenia istnieje mniejsze ryzyko wybuchu paniki. Ćwiczenia przeciwpożarowe są również przydatne do testowania dróg ewakuacyjnych w celu oceny ich funkcjonalności.

Podczas próbnych ewakuacji można również przeprowadzać kontrole systemów alarmowych, aby upewnić się, że działają one poprawnie i że wyjścia awaryjne są drożne. Ogólne ćwiczenia przeciwpożarowe pomagają poprawić bezpieczeństwo i sprawiają, że pracownicy czują się pewniej.

Jak często należy przeprowadzać próbne ewakuacje budynków?

Zapisy prawne dotyczące konieczności przeprowadzania ewakuacji próbnych zmieniały się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Zgodnie z panującymi przepisami, obecnie taki wymóg dotyczy „budynku, który jest przeznaczony dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV”. Oznacza to, że wyłączone są z niego np. nieruchomości mieszkalne.

Próbna ewakuacja w przypadku zakwalifikowanych budynków musi odbyć się przynajmniej raz na dwa lata. Powinna być też przeprowadzana za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w zastosowanych systemach bezpieczeństwa lub też oddelegowuje się inną osobę do koordynowania całym procesem ewakuacji. Jeśli więc w budynku zmodyfikowano plan ucieczki w razie zagrożenia, wentylację przeciwpożarową lub alarm, to dobrą praktyką jest sprawdzenie skuteczności nowych rozwiązań podczas próbnej ewakuacji.

Ocena próbnej ewakuacji – na co należy zwrócić uwagę?

Planując ćwiczenie przeciwpożarowe, powinno wybrać się kilka najistotniejszych rzeczy, które chce się zmonitorować. Może to być konkretny aspekt planu ucieczki, który wymaga poprawy lub bardziej ogólny cel, taki jak skrócenie czasu potrzebnego każdemu na wyjście z budynku. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, aby:

  • wyłączyć systemy, które automatycznie informują straż pożarną o potencjalnym zagrożeniu lub też skontaktować się z jednostką i ostrzec ją o tym, że kolejny sygnał będzie jedynie próbą,
  • wyznaczyć przeszkolone osoby do prowadzenia próby ewakuacji,
  • powiadomić ludzi w pobliskich budynkach o dacie i godzinie ćwiczeń, aby po usłyszeniu alarmu pożarowego wiedzieli, że nie ma prawdziwego pożaru,
  • rejestrować, jak długo trwa pełna ewakuacja,
  • spisać wszystkie aspekty, które wymagają poprawy.

Ewakuacja budynku, którą przeprowadza firma Mark, następuje „z zaskoczenia”. Przyjmujemy taki scenariusz, po wcześniejszych konsultacjach, aby możliwie jak najpełniej oddać realia sytuacji zagrożenia pożarem. Dodatkowo realistycznie aranżujemy przestrzeń poprzez wykorzystanie zadymienia. Każdy uczestnik ćwiczeń może poczuć się, jak podczas prawdziwego pożaru, dzięki czemu ma okazję przygotować się na wypadek faktycznego zagrożenia w przyszłości. Po przeprowadzonych ćwiczeniach ewakuacyjnych sporządzamy odpowiednią dokumentację, w tym również zestaw zdjęć.

Warto podkreślić, że próbne akcje ewakuacji ludzi z budynku są w pełni bezpieczne. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników obiektu firma Mark zapewnia obecność zabezpieczenia medycznego wraz z karetką.  Sprawdź naszą ofertę systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, które jest równie ważne.

Dlaczego warto powierzyć zadanie przygotowania próbnej ewakuacji firmie Mark? 

Scenariusz przez nas przygotowany dobrze oddaje realia sytuacji zagrożenia pożarem.

Zapewniamy opiekę medyczną (karetka, właściwy sprzęt itd.).

Po odbytych ćwiczeniach dostarczamy pełną dokumentację z wnioskami (także zdjęciową), która pomaga poprawić sprawność ewakuacji w przyszłości.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Próbną Ewakuację Budynku

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.