System Sygnalizacji Pożaru


System sygnalizacji pożaru wykrywa zagrożenie pożarowe i natychmiast przeciwdziała niebezpieczeństwu aby ochronić ludzkie życie

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Sygnalizacji Pożaru

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Systemy alarmu przeciwpożarowego znajdują się w domach, biurach, fabrykach i placówkach użyteczności publicznej. Zostały zaprojektowane w celu ostrzegania o niebezpiecznej sytuacji, dzięki czemu mieszkańcy i pracownicy mają szansę w odpowiednim momencie opuścić budynek. W walce z ogniem system sygnalizacji pożarowej jest pierwszym elementem, który faktycznie pomaga chronić ludzkie życie.

Dzięki sprawnie działającemu systemowi sygnalizacji pożaru możliwe jest szybsze opanowanie ognia – nieuszkodzony (okopcony) obiekt nadal może spełniać swoje funkcje, pracować i zarabiać.

Co składa się na system sygnalizacji pożarowej?

Większość osób kojarzy system sygnalizacji pożarowej z wyciem syren, jednak aby mogło nastąpić jakiekolwiek dźwiękowe ostrzeżenie, konieczne jest wykrycie zagrożenia lub zainicjowanie działania ochrony przeciwpożarowej przez osobę do tego uprawnioną. Na system składa się kilka rozwiązań:

  • Urządzenia inicjujące zdolne do wprowadzenia systemu w stan alarmowy. Mogą to być fotoelektryczne lub jonizacyjne czujniki dymu i ciepła, a także ręcznie obsługiwane stacje;
  • Urządzenia alarmujące, których celem jest ostrzeżenie osób przebywających w budynku, gdy system wejdzie w stan alarmowy. Mogą one emitować dźwięk, światło lub inne efekty, które będą jasne do zrozumienia dla personelu i mieszkańców;
  • Panel sterowania, zawierający elektronikę programującą i sterującą oraz interfejs użytkownika;
  • Uszczelnione akumulatory, które w przypadku awarii zasilania umożliwiają skuteczną pracę systemu.

System sygnalizacji pożarowej – jak działa?

Typowy system sygnalizacji pożaru ma wiele urządzeń inicjujących działających na osobnych strefach, które połączone są z centralną jednostką. To ona wykonuje funkcje nadzorcze i monitoruje obwody sprzętu pod kątem zwarć i przerwania napięcia stałego. Po wykryciu nieprawidłowości system początkowo sprawdza, co mogło być ich przyczyną. Jeśli opór w obwodach wzrasta, oznacza to rozwijanie się pożaru, a panel przechodzi w stan awarii. Rozlega się brzęczyk ostrzegający personel konserwacyjny, a następnie alarm, który jest już słyszalny dla wszystkich osób w budynku.

Inną funkcją systemu sygnalizacji pożarowej jest automatyczne wezwanie pomocy. W takim przypadku dwie dedykowane linie telefoniczne są podłączone, a system okresowo wykonuje połączenia testowe zgodnie z zaprogramowanymi instrukcjami.

Dlaczego system sygnalizacji pożarowej jest ważny?

Istotą systemu sygnalizacji pożarowej, w przeciwieństwie do indywidualnych czujników i detektorów, jest to, że jest on nadzorowany z centralnej lokalizacji. Oznacza to, że napięcie jest przykładane do wszystkich obwodów, a przepływ prądu jest monitorowany elektronicznie w celu sprawdzenia, czy sprzęt i okablowanie w całym budynku są nienaruszone. Jeśli więc ogień wybuchnie w miejscu, które nie jest dobrze widoczne, system może nakierować służby ratownicze na odpowiedni obszar.

Warto również pamiętać o tym, że istnieją bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru. Są skuteczną alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań i wykorzystują one bezpieczną komunikację radiową do łączenia czujników z jednostką centralną. Jest to prosta koncepcja, która zapewnia wiele unikalnych korzyści i jest w pełni inteligentnym systemem wykrywania pożaru bez konieczności okablowania.

Mark projektuje system, który spełnia formalne oraz techniczne wymogi określone w przepisach. Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację – dobór urządzeń, dostarczenie poszczególnych elementów i montaż. Kolejnym etapem jest programowanie i uruchomienie systemu w budynku. Instalacja pozostaje pod opieką Mark. Dbamy o jego terminowy przegląd, dokonujemy ewentualnych napraw. Możliwe jest również rozbudowanie instalacji, dodanie kolejnych elementów, podnoszących bezpieczeństwo w budynku. Zapewniamy szkolenie z obsługi zaproponowanego przez nas rozwiązania. Nie musisz martwić się niebezpiecznymi materiałami pozostałymi po montażu – gwarantujemy fachową utylizację. Sprawdź również naszą ofertę systemu detekcji gazów, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz innych.

Dlaczego warto wybrać system ssp zaprojektowany przez Mark?

Gwarantujemy spełnienie wymogów prawnych

Zapewniamy możliwość wyboru wielu producentów, co pomaga zoptymalizować koszty instalacji

System zostanie zamontowany profesjonalnie oraz szybko

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Sygnalizacji Pożaru

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.