System Sygnalizacji Pożaru


System sygnalizacji pożaru wykrywa zagrożenie pożarowe i natychmiast przeciwdziała niebezpieczeństwu aby ochronić ludzkie życie

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Sygnalizacji Pożaru

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

System sygnalizacji pożaru jest elementem dozorującym budynki poprzez rozmieszczone w nim czujniki oraz pozostałe składowe systemu. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie zagrożenia pożarowego oraz szybkie przeciwdziałanie niebezpieczeństwu. System inicjuje alarm, powiadamia użytkowników oraz poprzez transmisję alarmu odpowiednią jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiednio zaprojektowany układ zapewnia sprawną ewakuację ludzi oraz przeciwdziała rozprzestrzenianiu się ognia.

Dzięki sprawnie działającemu systemowi sygnalizacji pożaru możliwe jest szybsze opanowanie ognia – nieuszkodzony (okopcony) obiekt nadal może spełniać swoje funkcje, pracować i zarabiać.

Najważniejszym zadaniem systemu przeciwpożarowego jest ochrona życia ludzkiego, a także minimalizacja szkód powstałych w wyniku pożaru. Instalacje tego typu są wymagane w obiektach o przeznaczeniu komercyjnym oraz publicznym, ponieważ to właśnie tam każdego dnia przebywa najwięcej ludzi, a także znajduje się wiele dóbr materialnych.

Mark projektuje system, który spełnia formalne oraz techniczne wymogi określone w przepisach. Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację – dobór urządzeń, dostarczenie poszczególnych elementów i montaż. Kolejnym etapem jest programowanie i uruchomienie systemu w budynku. Instalacja pozostaje pod opieką Mark. Dbamy o jego terminowy przegląd, dokonujemy ewentualnych napraw. Możliwe jest również rozbudowanie instalacji, dodanie kolejnych elementów, podnoszących bezpieczeństwo w budynku. Zapewniamy szkolenie z obsługi zaproponowanego przez nas rozwiązania. Nie musisz martwić się niebezpiecznymi materiałami pozostałymi po montażu – gwarantujemy fachową utylizację.

Dlaczego warto wybrać system sygnalizacji pożaru zaprojektowany przez Mark?

Gwarantujemy spełnienie wymogów prawnych

Zapewniamy możliwość wyboru wielu producentów, co pomaga zoptymalizować koszty instalacji

System zostanie zamontowany profesjonalnie oraz szybko

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Sygnalizacji Pożaru

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.