Szkolenie ATEX


Podczas szkolenia ATEX pracownik zyskuje wiedzę na temat zagrożeń związanych z jego stanowiskiem pracy i jak się zachować w razie zagrożenia.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie ATEX i Dyrektywy ATEX

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Specjalistyczne szkolenia ATEX kierowane są przede wszystkim do osób, które swoje obowiązki zawodowe wykonują w miejscach, gdzie przechowuje się lub przetwarza niebezpieczne, łatwopalne materiały lub strefach bezpośrednio zagrożonych wybuchem (szeroko rozumiana tematyka bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego). 

Szkolenia prowadzone są przez specjalistyczną kadrę ze Głównego Instytutu Górnictwa, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i wykwalifikowanych pracowników jednostek chemicznych. Dysponujemy nie tylko profesjonalnymi materiałami dydaktycznymi np. w formie interesujących prezentacji multimedialnych i broszur edukacyjnych, lecz również specjalnymi trenażerami służącymi do wizualizacji wybuchów i ich skutków. 

Stosunek przekazywanej podczas szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej jest zbalansowany, dzięki czemu uczestnicy szkolenia otrzymują nie tylko solidną dawkę wiedzy i wskazówek, jak skutecznie unikać zagrożeń związanych z ich stanowiskiem pracy – dzięki części praktycznej i będącej jej częścią demonstracji wybuchu mogą na żywo przekonać się, jak groźna i dewastująca może być np. eksplozja oparów i dymu. 

Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleń ATEX prowadzonych przez Mark? 

Kadrę szkoleniową stanowią absolwenci GIG, SGSP i pracownicy jednostek chemicznych.

Dysponujemy profesjonalnym akwarium do wizualizacji wybuchów.

Posiadamy duże doświadczenie i dziesiątki godzin przeprowadzonych szkoleń.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie ATEX i Dyrektywy ATEX

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.