Ocena Zagrożenia Wybuchem 


Ocena zagrożenia wybuchem jest niezbędna w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niebezpieczeństwa. Wyznaczane są strefy, w których należy szczególnie uważać.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Ocena Zagrożenia Wybuchem 

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje się w budynkach, w których prowadzona jest działalność w oparciu o procesy technologiczne z wykorzystaniem materiałów o właściwościach wybuchowych. Celem oceny ryzyka wybuchu jest przede wszystkim ocena konkretnych substancji, które mogą stanowić zagrożenie. 

Zagrożenie wybuchem to potencjalna możliwość tworzenia przez palne gazy, pyły, pary palnych cieczy i innych łatwopalnych substancji mieszanin z powietrzem, które pod wpływem bodźca, np. iskry gwałtownie wybuchają. 

Podczas dokonywania oceny ryzyka wybuchu specjaliści techniczni wskazują zagrożone pomieszczenia. Wyznaczają również strefy, w których należy zachować szczególną ostrożność. Specjaliści Mark to wieloletni praktycy, absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Głównego Instytutu Górnictwa, którzy dokonywali wielu ocen zagrożenia przed wybuchem w budynkach o rozmaitym profilu. 

Dlaczego warto powierzyć ocenę zagrożenia wybuchem firmie Mark? 

Dokumenty oceny zagrożenia wybuchem będę przygotowane bardzo szybko.

Poza oceną możemy przygotować również dokument wskazujący na rozwiązania zabezpieczające przed wybuchem. Zaproponujemy urządzenia, które zminimalizują ryzyko.

Jesteśmy specjalistami w optymalizacji kosztów – zawsze szukamy sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań, które jednocześnie będą w dobrej cenie.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Ocena Zagrożenia Wybuchem 

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.