Stałe Urządzenia Gaśnicze 


W razie zagrożenia pożarem stałe urządzenia gaśnicze pozwalają na szybką reakcję i zredukowanie strat. Są umieszczane w strefach szczególnego ryzyka i stale powiązane z budynkiem.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Stałe Urządzenia Gaśnicze 

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Stałe urządzenia gaśnicze, to instalacje przeciwpożarowe montowane w budynkach użytkowych. Urządzenia przeznaczone są do gaszenia pożaru w pierwszej fazie. Dzięki temu skutecznie uniemożliwiają rozprzestrzenianie się ognia, dymu oraz wysokiej temperatury z pomieszczeń ogarniętych pożarem. SUG mogą efektywnie zabezpieczać drogi ewakuacyjne, np. poprzez aktywację zraszaczy. 

Stałe urządzenia gaśnicze są więc przede wszystkim używane do gaszenia pożarów w pierwszej ich fazie oraz przeciwdziałania ich przenoszeniu się do innych pomieszczeń. Warto dodać, że można wymienić kilka rodzajów SUG, ze względu na to, na jakim środku bazują, a są to:

  • woda,
  • gaz,
  • areozole,

Ich działanie chroni więc inne części budynków przed zniszczeniami, dusząc problem w zarodku.

Stałe urządzenia gaśnicze dobieramy biorąc pod uwagę funkcję stref pożarowych. Wyznaczniki prawne oraz wiedza inżynierska podpowiada nam, gdzie najlepiej sprawdzą się tryskacze, zraszacze, czy systemy gazowe. Te ostatnie, to doskonały sposób zabezpieczania nowoczesnych przestrzeni – serwerowni czy innych miejsc, gdzie znajduje się sprzęt elektroniczny. 

Strona prawna – co warto wiedzieć?

Kwestie związane z omawianym przedmiotem są regulowane przez rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109, poz. 719). Warto zapoznać się z tym rozporządzeniem, aby wiedzieć, kiedy stosowanie SUG, zaopatrzone w zapas środka gaśniczego, które uruchamiają się samoczynnie w przypadku zagrożenia, są wymagane, kiedy i w jakich sytuacjach. Poniżej znajdziesz informacje, jakie są rodzaje środków gaśniczych:

  • tryskaczowe – przyjmuje się, że jeśli zostaną zamontowane, to w większości przypadków wystarczą dwa do ugaszenia pierwszej fazy pożaru. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że ograniczając zasięg ognia, znacznie poprawiają warunki pracy przybyłej na miejsce zdarzenia straży pożarnej.
  • gaśnicze mgłowe – ich montaż najczęściej odbywa się tam, gdzie istotne jest bardzo szybkie ugaszenie ognia przy użyciu niewielkiej ilości wody. Do wody nie trzeba przy tym nic dodawać, aby wspomóc całą akcję. Cieszy się również popularnością w miejscach, w których przebywają ludzie, ponieważ nie odnotowano szkodliwego wpływu na nasz organizm,
  • gazowe – ten rodzaj SUG jest używany w pomieszczeniach  z urządzeniami elektronicznego przetwarzania danych,
  • mieszaniny gazów – zaletą rozwiązania jest obojętny wpływ na środowisko – nie powstają żadne uboczne produkty rozkładu,
  • chlorowcopochodne węglowodorów – ich działanie polega na schłodzeniu miejsca pożaru,
  • dwutlenek węgla CO2 – ze względu na duszące właściwości, nie powinien być używany w miejscach przebywania ludzi. Można za to go stosować do ochrony technologii w przemyśle.
  • Gazy FM200 oraz Novec

Kryteria brane pod uwagę przy ich wyborze

Stałe urządzenia gaśnicze dobieramy, biorąc pod uwagę funkcję stref pożarowych. Wyznaczniki prawne oraz wiedza inżynierska podpowiada nam, gdzie najlepiej sprawdzą się tryskacze, zraszacze, czy systemy gazowe. Te ostatnie, to doskonały sposób zabezpieczania nowoczesnych przestrzeni – serwerowni czy innych miejsc, gdzie znajduje się sprzęt elektroniczny.

SUG są niezawodne, bezpieczne i łatwe w eksploatacji. Instalacja działa w porozumieniu z Systemem Sygnalizacji Pożaru, przekazuje informację o wybuchu pożaru do odpowiedniej jednostki Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez transmisję alarmu, dzięki czemu straż pojawi się na miejscu zdarzenia tak szybko, jak to możliwe.

Uprawnienia UDT firmy – obrót gazami cieplarniami.

Jakie są korzyści ich posiadania?

Główną zaletą instalacji stałych urządzeń gaśniczych jest ich selektywne działanie – skierowane jedynie na ten obszar, gdzie aktualnie jest pożar. To pozwala na ograniczenie akcji gaśniczej i zredukowanie strat spowodowanych przez wodę.

Safety Mark przygotowuje dokumentację projektową dla stałych urządzeń gaśniczych. Pomysły, wynikające z długoletniego doświadczenia, zostają wprowadzone w życie: wybieramy odpowiedni system gaszenia, dostarczamy oraz montujemy poszczególne elementy instalacji. Wyposażamy pomieszczenia w niezbędne oznaczenia, dokonujemy przeglądów oraz napraw. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą systemów sygnalizacji pożaru

Dlaczego warto zdecydować się na instalację stałych urządzeń gaśniczych przez Mark? 

Działamy szybko i profesjonalnie.

Dajemy możliwość zaprojektowania systemów na wielu wytycznych (polskich, amerykańskich, niemieckich itd.)

Proponujemy sprawdzone oraz niezawodne rozwiązania.

Przygotowujemy do odbioru przez PSP.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Stałe Urządzenia Gaśnicze 

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.