Bierne Zabezpieczenia Przeciwpożarowe


W każdym budynku warto zastosować bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Dzięki nim można spowolnić rozprzestrzenianie się ognia w budynku.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Bierne Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Czym są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe?

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to termin obejmujący szerokie spektrum produktów i praktyk. W najbardziej uproszczonym znaczeniu odnosi się do materiałów wbudowanych w konstrukcje, które mają spowolnić lub zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Celem BZP jest maksymalizacja czasu dostępnego na ewakuację i szybsze opanowanie pożaru.

Proponujemy zastosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń elementów stalowych, drewnianych, systemów wentylacyjnych, przejść instalacyjnych itp. Użyte mogą zostać odpowiednie impregnaty, zaprawy ogniochronne oraz inne rozwiązania, które koncentrują się na opóźnieniu osiągnięcia temperatury krytycznej dla elementy konstrukcji i wyposażenia budynku. 

Główne założenia biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego

Koncepcja pasywnej ochrony przed ogniem jest najczęściej kojarzona z pęczniejącymi lub ognioodpornymi materiałami budowlanymi, ale dotyczy również takich produktów, jak spraye lub farby, które mają na celu zwiększenie podstawowej odporności surowców. Wspólnym czynnikiem jest to, że niezależnie od zastosowania, bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe ogólnie przeznaczone są do opóźniania lub zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia.

Różnice między biernymi a aktywnymi zabezpieczeniami

Aktywna ochrona przeciwpożarowa to termin, który może być użyty do opisania wszelkich systemów i produktów wprowadzonych w celu wykrywania lub zwalczania pożaru. Należą do tej grupy np. czujniki wykrywania dymu i gaśnice. Systemy te zawsze wymagają jakiejś formy wyzwalacza lub zastosowania w odpowiednim momencie.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe nie wymagają aktywacji. Są skuteczną barierą zatrzymującą pożar bez potrzeby stosowania bodźców zewnętrznych. Wyjątkiem od tej reguły, na który należy zwrócić uwagę, jest materiał pęczniejący. Ten typ BZP reaguje pod wpływem ciepła w celu uszczelnienia ognioodpornej bariery.

Rodzaje biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków

Pasywna ochrona przeciwpożarowa to grupa systemów, które dzielą budynek na części, wykorzystując np. ognioodporne ściany i podłogi, zapobiegając szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia i zapewniając czas na ucieczkę ludziom w budynku. Są montowane już na etapie wznoszenia konstrukcji i często rodzaj użytego biernego zabezpieczenia określany jest przez przepisy budowlane. Wyróżnia się cztery główne obszary pasywnej ochrony przeciwpożarowej:

Strukturalna ochrona przeciwpożarowa

Strukturalna ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza podstawowe elementy konstrukcyjne. Odbywa się to za pomocą materiału ognioodpornego, często nakładanego w postaci cienkich warstw pęczniejących i materiałów endotermicznych, takich jak tynki i wyroby cementowe na bazie gipsu lub okłady i izolacje z wełny mineralnej.

Wydzielenie sektorów

Bariery obejmują ognioodporne ściany, podłogi i sufity, które często wykonane z betonu, drewna kombinowanego, gipsu lub muru. Są stosowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w budynku i umożliwienia bezpiecznego wyjścia.

Odpowiednie drogi ewakuacyjne

Okna i drzwi przeciwpożarowe tworzą skuteczną barierę dla dymu i ognia, dzięki czemu ludzie mogą uciec z płonącego budynku. Jednocześnie chronią przed eskalacją pożaru do innych pomieszczeń i sąsiednich nieruchomości.

Materiały ogniochronne

Materiały te służą do ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia przez przebicia w barierze przeciwpożarowej. Często zdarza się, że jest ona uszkadzana podczas drobnej przebudowy budynku lub też np. podczas modernizacji instalacji elektrycznej.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe instalowane w budynkach w celu poprawy bezpieczeństwa to m.in.:

  • drzwi i okna przeciwpożarowe,
  • ognioodporne ściany, podłogi, sufity,
  • ochrona przeciwpożarowa elementów konstrukcyjnych,
  • ognioodporne powłoki epoksydowe,
  • zapory ogniowe,
  • klapy przeciwpożarowe.

Nasze systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych opieramy na zaufanych oraz sprawdzonych produktach proponowanych przez Hilti, Promat oraz SVT. 

Mark oferuje kompleksowy dobór produktów oraz instalację biernych zabezpieczeń ppoż. Pracę wykonują doświadczeni praktycy, którzy dysponują odpowiednimi umiejętnościami oraz wiedzą. 

Dlaczego warto zlecić montaż biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych firmie Mark? 

Posiadamy umowy z producentami, co gwarantuje dobre ceny oraz szybką realizację projektu.

W standardzie usługi jest specjalistyczne oznakowanie przestrzeni.

Załoga Mark to wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Bierne Zabezpieczenia Przeciwpożarowe

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.

[:]