Szkolenie PPOŻ.


Szkolenie PPOŻ pozwala zapoznać pracowników ze sposobem, jak należy postępować w razie wystąpienia zagrożenia oraz kto będzie koordynatorem działań ewakuacyjnych.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie PPOŻ dla Pracowników

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik budynku jest obligatoryjnie zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, postępowania w razie wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie stosownych przepisów ochrony przeciwpożarowej i koordynowania działań w przypadku kryzysu. Wynika to z obowiązujących przepisów – reguluje je zwłaszcza ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

Prowadzimy kompleksowe przygotowanie ewakuacji budynku z elementami wizualnymi w postaci zadymienia, prezentacji sprzętu i jego wykorzystania. Nasze szkolenia prowadzone są dynamicznie po to, aby z jednej strony w pełni zasymulować szybko zmieniające się realia w trakcie pożaru, a z drugiej by skupić uwagę osób biorących w nich udział. 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem gaśniczym i pirotechnicznym, jako jedyni w Polsce posiadamy specjalistyczny namiot doskonale odwzorowujący systemy zainstalowane w obiekcie wraz ze sprzętem ppoż., wypełniany podczas szkoleń dymem – zadaniem osób szkolonych jest m.in. ewakuacja z namiotu, zlokalizowanie i poprawne użycie gaśnicy oraz zgaszenie trenażera pożarowego odwzorowującego pożary różnych elementów. Gaszenie odbywa się także przy pomocy hydrantu wewnętrznego. Część praktyczna ma na celu uporządkowanie wiedzy i wywołanie prawidłowych nawyków w przypadku wystąpienia prawdziwego pożaru. 

W prowadzonych przez nas szkoleniach skupiamy się przede wszystkim na aspekcie praktycznym, a dopiero w dalszej kolejności na wiedzy teoretycznej. Naszą intencją jest jak najlepsze przygotowanie pracowników na wypadek realnej sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu oraz wskazanie sposobów ułatwiających bezpieczną ewakuację. 

Szkolenia są w pełni bezpieczne – nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa przeszkolona kadra praktyków, na co dzień oficerów Straży Pożarnej i ekspertów w zakresie ewakuacji, którzy wielokrotnie brali udział w gaszeniu prawdziwych pożarów i posiadają ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych szkoleń. Po zakończeniu ćwiczeń sporządzona zostaje stosowna dokumentacja. 

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Mark w zakresie szkoleń PPOŻ? 

Nowoczesny, specjalistyczny namiot (jedyny taki w Polsce).

Szkolenia przeprowadzają doświadczeni praktycy (m.in. oficerowie Straży Pożarnej).

Szkolenia prowadzone są dynamiczne, w sposób interesujący dla uczestników sposób.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie PPOŻ dla Pracowników

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.