Szkolenie PPOŻ.


Szkolenie PPOŻ pozwala zapoznać pracowników ze sposobem, jak należy postępować w razie wystąpienia zagrożenia oraz kto będzie koordynatorem działań ewakuacyjnych.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie PPOŻ dla Pracowników

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik budynku jest obligatoryjnie zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, postępowania w razie wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie stosownych przepisów ochrony przeciwpożarowej i koordynowania działań w przypadku kryzysu. Wynika to z obowiązujących przepisów – reguluje je zwłaszcza ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

Prowadzimy kompleksowe przygotowanie ewakuacji budynku z elementami wizualnymi w postaci zadymienia, prezentacji sprzętu i jego wykorzystania. Nasze szkolenia prowadzone są dynamicznie po to, aby z jednej strony w pełni zasymulować szybko zmieniające się realia w trakcie pożaru, a z drugiej by skupić uwagę osób biorących w nich udział. 

Szkolenie przeciwpożarowe z Safety Mark

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem gaśniczym i pirotechnicznym, jako jedyni w Polsce posiadamy specjalistyczny namiot doskonale odwzorowujący systemy zainstalowane w obiekcie wraz ze sprzętem ppoż., wypełniany podczas szkoleń dymem – zadaniem osób szkolonych jest m.in. ewakuacja z namiotu, zlokalizowanie i poprawne użycie gaśnicy oraz zgaszenie trenażera pożarowego odwzorowującego pożary różnych elementów. Gaszenie odbywa się także przy pomocy hydrantu wewnętrznego. Część praktyczna ma na celu uporządkowanie wiedzy i wywołanie prawidłowych nawyków w przypadku wystąpienia prawdziwego pożaru.

W prowadzonych przez nas szkoleniach skupiamy się przede wszystkim na aspekcie praktycznym, a dopiero w dalszej kolejności na wiedzy teoretycznej. Naszą intencją jest jak najlepsze przygotowanie pracowników na wypadek realnej sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu oraz wskazanie sposobów ułatwiających bezpieczną ewakuację.

Szkolenia są w pełni bezpieczne – nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa przeszkolona kadra praktyków, na co dzień oficerów Straży Pożarnej i ekspertów w zakresie ewakuacji, którzy wielokrotnie brali udział w gaszeniu prawdziwych pożarów i posiadają ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych szkoleń. Po zakończeniu ćwiczeń sporządzona zostaje stosowna dokumentacja.

Szkolenia przeciwpożarowe – dlaczego są tak ważne?

Obok faktu, że organizacja szkolenia ppoż i jest po prostu jest wymagana prawem, to nie warto w tym miejscu podkreślić również główną ich wartość. W końcu wartością nadrzędną jest zdrowie i życie, dlatego każdy z pracowników musi wiedzieć, jak się zachować w przypadku zagrożenia. Kurs umożliwi nie tylko poznanie zasad postępowania, które pomogą uchronić swój organizm przed szkodliwym działaniem ognia i dymu w budynku, ale i da wiedzę, jak i kiedy można uchronić także środowisko pracy i ewentualnie wyposażenie. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej to również informacje o działaniach prewencyjnych, które umożliwiają uchronienie się przed zagrożeniem – minimalizowanie ryzyka wywołania pożaru w miejscu pracy, również jest istotnym aspektem, dla którego warto wziąć udział w kursie.

Firma, która nie lekceważy obowiązków ustawowych, może tylko zyskać. W końcu wiele wypadków, które zdarzają się w pracy, są wynikiem nieznajomości i nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. Organizując i należycie przeprowadzając szkolenie, minimalizuje się więc ryzyko zaprószenia ognia, poprzez wzrost świadomości pracowników o ewentualnych zagrożeniach.

Szkolenia PPOŻ – czyli kto może poprowadzić kurs?

W Safety Mark stawiamy na przeszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, która dysponuje wiedzą i doświadczeniem, niezbędną do efektywnego przeprowadzania szkoleń. Szkolenia ppoż są przeprowadzane przez inspektora lub przez specjalistę ochrony przeciwpożarowej. Inspektor zobowiązany jest nie tylko do dostarczaniu niezbędnej wiedzy pracodawcom z zakresu wymogów techniczno-budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych, ale i do tego, aby miał potrzebne umiejętności do konserwacji sprzętu gaśniczego.

Ochrona przeciwpożarowa – aspekt prawny

Tak jak już zostało wspomniane, obowiązkiem prawnym pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom przeszkolenia z zakresu ppoż. Szczegółowych informacji należy szukać w ustawie ppoż., czyli ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Po dodatkowe dane warto sięgnąć do aktów wykonawczych do wymienionej ustawy. Na mocy tych rozporządzeń pracodawca lub osoba wynajmująca wybrany budynek, musi przestrzegać m.in. zasad wymienionych poniżej:

  • zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji w razie potrzeby,
  • przygotować obiekt wraz z przylegającym terenem do akcji ratowniczej,
  • przeszkolić pracownika z przepisów przeciwpożarowych,
  • odpowiadać za sposoby postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Takie szkolenie bezwzględnie muszą przejść nowi pracownicy danego zakładu pracy. Na koniec warto dodać, że po stronie rządu w Polsce, odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową w swoich kompetencjach ma minister spraw wewnętrznych i administracji. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim zapewnienie środków i niezbędnych sił do prawidłowej ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Mark w zakresie szkoleń PPOŻ? 

Nowoczesny, specjalistyczny namiot (jedyny taki w Polsce).

Szkolenia przeprowadzają doświadczeni praktycy (m.in. oficerowie Straży Pożarnej).

Szkolenia prowadzone są dynamicznie, w sposób interesujący dla uczestników.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie PPOŻ dla Pracowników

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.