Szkolenie BHP


Aby pracownicy poznali stanowisko pracy i zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy, przeprowadza się szkolenie BHP – wstępne, okresowe i stanowiskowe.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie BHP Wstępne i Okresowe

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedno z elementarnych szkoleń, jakie pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom i do którego zobligowany jest przepisami z zakresu prawa pracy – tym bardziej, iż w przypadku nieprzeprowadzenia podobnych szkoleń to pracodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i ich następstwa powstałe w miejscu pracy. 

Prowadzimy szkolenia wstępne, okresowe i stanowiskowe – dojeżdżamy na miejsce do Klienta, istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń w naszym oddziale. 

Zadaniem szkoleń wstępnych jest zaznajomienie personelu ze stanowiskiem pracy, przekazanie wiedzy na temat zagrożeń z nim związanych i wpojenie zasad bezpieczeństwa. Jednym z jego elementów jest szczegółowy instruktaż stanowiskowy, który ma na celu zapoznanie pracownika z niebezpieczeństwami i sposobami ich niwelowania na konkretnym stanowisku pracy. Okresowe szkolenia BHP służą odświeżeniu, pogłębieniu i utrwaleniu wiedzy przyswojonej na szkoleniu wstępnym oraz zapoznanie z nowinkami i zmianami w przepisach. W zależności od stanowiska i warunków wykonywanej pracy są one przeprowadzane ze zróżnicowaną częstotliwością. 

W skład kadry szkoleniowej wchodzą specjaliści BHP, oficerowie pożarnictwa i ratownicy medyczni. Wszyscy są praktykami z długoletnim stażem i dziesiątkami przeprowadzonych szkoleń na koncie. Wykłady i szkolenia prowadzimy w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach multimedialnych, dysponujemy również przygotowanymi przez specjalistów atrakcyjnymi materiałami szkoleniowymi i edukacyjnym. Kładziemy duży nacisk na praktyczny wymiar prowadzonych przez nasz szkoleń – stoimy na stanowisku, iż wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, jednakże równie istotna jest umiejętność jej zastosowania w realnych, życiowych sytuacjach. 

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Mark w zakresie szkoleń BHP? 

Szkolenia prowadzimy w nowoczesnych salach lub w firmie Klienta.

Oferujemy pakiety szkoleń w atrakcyjnych cenach.

Szkolenia organizujemy w każdym miejscu i o każdym czasie.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie BHP Wstępne i Okresowe

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.