Szkolenie BHP


Aby pracownicy poznali stanowisko pracy i zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy, przeprowadza się szkolenie BHP – wstępne, okresowe i stanowiskowe.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie BHP Wstępne i Okresowe

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedno z elementarnych szkoleń, jakie pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom i do którego zobligowany jest przepisami z zakresu prawa pracy – tym bardziej, iż w przypadku nieprzeprowadzenia podobnych szkoleń to pracodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i ich następstwa powstałe w miejscu pracy. 

Prowadzimy szkolenia wstępne, okresowe i stanowiskowe – dojeżdżamy na miejsce do Klienta, istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń w naszym oddziale. 

Aby pracownicy poznali stanowisko pracy i zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy, przeprowadza się szkolenie BHP – wstępne, okresowe i stanowiskowe. Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom w miejscu pracy warunków, które nie będą zagrażać ich zdrowiu i życiu. Służyć temu mają również regularnie przeprowadzane szkolenia bhp, aby każdy miał wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń, jak im przeciwdziałać oraz mieć okazję zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Nie bez znaczenia jest również instruktaż stanowiskowy, który powinien zawierać wszelkie aspekty związane z wykonywaną pracą przez daną osobę, tj. jakie standardy i dobre praktyki (oraz oczywiście prawa!) są przewidziane na danym stanowisku. Opracowaniem zasad dotyczących BHP oraz ich opiniowaniem zajmuje się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP).

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy

Szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to jedno z elementarnych szkoleń, jakie pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom i do którego zobligowany jest przepisami z zakresu prawa pracy – tym bardziej, iż w przypadku nieprzeprowadzenia podobnych szkoleń to pracodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki i ich następstwa powstałe w miejscu pracy.

Jakie rodzaje szkoleń prowadzimy?

Poniżej znajdziesz podstawowe rozróżnienie szkoleń z zakresu BHP, które są również w ofercie naszej firmy:

  • szkolenia wstępne bhp – ich zadaniem jest zaznajomienie personelu ze stanowiskiem pracy, przekazanie wiedzy na temat zagrożeń z nim związanych i wpojenie zasad bezpieczeństwa. Jednym z jego elementów jest szczegółowy instruktaż stanowiskowy, który ma na celu zapoznanie pracownika z niebezpieczeństwami i sposobami ich niwelowania na konkretnym stanowisku pracy.
  • szkolenie okresowe bhp – służą odświeżeniu, pogłębieniu i utrwaleniu wiedzy przyswojonej na szkoleniu wstępnym oraz zapoznanie z nowinkami i zmianami w przepisach. W zależności od stanowiska i warunków wykonywanej pracy są one przeprowadzane ze zróżnicowaną częstotliwością.

Widać więc, że kwestie związane z tym, jak często (czyli w jakich odstępach czasu) powinny być zapewnione przez pracodawcę takie szkolenia, zależy w dużej mierze od warunków i charakteru pracy.

Kwestie formalne związane z organizacją szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy

Za zaplanowanie i zorganizowanie szkoleń bhp w całości odpowiedzialność spoczywa po stronie pracodawcy. Oznacza to, że zarówno szkolenie wstępne, jak i okresowe, muszą odbywać się na koszt pracodawcy oraz w godzinach pracy pracownika. Po zakończeniu kursu pracownik musi pisemnie potwierdzić w nim uczestnictwo. Warto również dodać, że jeśli w zakładzie pracy jest więcej niż stu pracowników, na pracodawcy spoczywa obowiązek utworzenia tak zwanej służby BHP. Jeśli w firmie jest mniej niż 100 osób, można zaangażować jednego z pracowników do pełnienia takiej służby na danym stanowisku. Istnieje również możliwość, że takie zadanie spocznie na samym pracodawcy. Taki scenariusz brany jest pod uwagę w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób oraz gdy pracodawca przejdzie odpowiednie szkolenie.

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w zakładzie pracy – na czym to polega?

Informacji w tej sprawie można szukać w Kodeksie pracy (art. 2091) oraz w kodeksie karnym  „Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Pracodawca może wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy w razie takiej potrzeby (nie ma przy tym jasno określonych szkoleń, które należy odbyć) oraz koordynować działania dotyczące przeciwdziałania pożarom i ewentualnej ewakuacji innych pracowników. Są wyjątki od tej reguły. Jeśli w firmie są zatrudnione wyłącznie osoby młodociane lub niepełnosprawne, powyższe obowiązki osobiście musi prowadzić pracodawca.

Szkolenia BHP z Safety Mark

W skład kadry szkoleniowej wchodzą specjaliści BHP, oficerowie pożarnictwa i ratownicy medyczni. Wszyscy są praktykami z długoletnim stażem i dziesiątkami przeprowadzonych szkoleń na koncie. Wykłady i szkolenia prowadzimy w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach multimedialnych, dysponujemy również przygotowanymi przez specjalistów atrakcyjnymi materiałami szkoleniowymi i edukacyjnym. Kładziemy duży nacisk na praktyczny wymiar prowadzonych przez nasz szkoleń – stoimy na stanowisku, iż wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, jednakże równie istotna jest umiejętność jej zastosowania w realnych, życiowych sytuacjach.

Prowadzimy szkolenia wstępne, okresowe i stanowiskowe – dojeżdżamy na miejsce do Klienta, istnieje również możliwość zorganizowania szkoleń w naszym oddziale. Zapraszamy również do zapoznania się ze szkoleniami ppoż

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Mark w zakresie szkoleń BHP? 

Szkolenia prowadzimy w nowoczesnych salach lub w firmie Klienta.

Oferujemy pakiety szkoleń w atrakcyjnych cenach.

Szkolenia organizujemy w każdym miejscu i o każdym czasie.

Zapytaj o ofertę – Poznaj Szkolenie BHP Wstępne i Okresowe

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.