System Wentylacji Pożarowej


Jeśli wystąpi zagrożenie pożaru system wentylacji pożarowej sprawi, że zagrożenie zostanie zredukowane z danego obiektu, a ewakuacja będzie bardziej efektywna.

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Wentylacji Pożarowej

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

System wentylacji pożarowej – czym jest i jak działa?

Podczas pożaru to systemy wentylacji ułatwiają ucieczkę, a także umożliwiają gaszenie ognia na wczesnym etapie. Istnieją surowe przepisy prawne i wytyczne projektowe, które określają i regulują instalację, wydajność i konserwację tych systemów, co jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko szkód.

Urządzenia wentylacyjne ułatwiają działania jednostkom ochrony przeciwpożarowej – obniżają temperaturę w budynku, utrzymują odpowiednią widoczność, co jest niezwykle ważne podczas akcji gaśniczej. System wentylacji pożarowej ma również zasadniczy wpływ na ograniczanie rozprzestrzeniania ognia wewnątrz budynku. Dobrze zaprojektowana instalacja skupia się na minimalizowaniu ryzyka .

Dlaczego systemy wentylacji pożarowej są ważne?

Najczęstszą przyczyną śmierci lub obrażeń w pożarze jest wdychanie dymu. Opary mogą doprowadzić do utraty przytomności po zalewie kilkunastu sekundach, a oddychanie skażonym powietrzem przez kilka minut kończy się tragicznie. Poważne ryzyko stanowią także toksyczne opary, które można jednak szybko wyciągnąć na zewnątrz za pomocą systemu wentylacji pożarowej.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że 10 kg papieru lub tektury uwalnia do 10 000 m³ oparów podczas spalania. Nawet płonący kosz na odpady szybko wypełnia biuro gęstymi spalinami, co stanowi realne zagrożenie dla życia. Kiedy wybuchnie ogień, to dym jest największym niebezpieczeństwem dla ludzi uwięzionych w budynku.

System wentylacji pożarowej odpowiedzialny jest także za przejrzystość dróg ewakuacyjnych. Kiedy ludzie tracą orientację, zaczynają panikować, przez co jeszcze trudniej jest im uciec. Pożar wyzwala też ogromne ilości tlenku węgla, a wdychanie tego gazu powoduje bóle głowy, objawy zatrucia, utratę przytomności i ostatecznie śmierć.

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej

Zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych należy włączyć system oddymiania jako część ogólnej strategii przeciwpożarowej. Chociaż istnieje wiele rozwiązań, które można wykorzystać w nieruchomości do kontrolowania dymu, trzy typy są najbardziej popularne i szeroko stosowane.

Systemy oddymiania

To rozwiązanie jest idealnym wyborem do wysokich budynków. Dobrze zaprojektowany system kontroli gazów może być cenny w razie pożaru, ponieważ pozwala mieszkańcom na ewakuację z budynku przy minimalnym ryzyku wdychania dymu. Nieruchomości komercyjne, takie jak hotele lub szpitale, w większości korzystają właśnie z systemów oddymiających.

Naturalne systemy wentylacyjne

Stosuje się je przeważnie w budynkach mieszkalnych. Te systemy są dostępne w szerokiej gamie, więc najłatwiej dopasować je do konkretnego projektu. Główną zaletą tego typu wentylacji jest to, że nie wykorzystuje się w niej zaawansowanej technologii, a jedynie naturalną wyporność powietrza, więc są bardzo opłacalne na dłuższą metę.

Mechaniczne systemy wentylacyjne

Gdy naturalny system wentylacji nie jest odpowiednią opcją, można zastosować mechaniczny system wentylacji w celu skutecznej kontroli dymu. Sprawdza się on w budynkach, które nie mogą w pełni skorzystać z przepływu powietrza.

Jak działają systemy wentylacji pożarowej?

Systemy wentylacji pożarowej mają na celu odprowadzanie ciepła i wyciągnięcie dymu poza budynek. Opary przedostają się przez otwór umiejscowiony powyżej dopływu świeżego powietrza. To proste rozwiązanie działa, ponieważ:

  • zwiększa napęd termiczny, co powoduje szybsze odprowadzanie spalin przez okna lub otwory w dachu (efekt komina),
  • tworzy warstwę dymną wzdłuż dolnej części pomieszczenia, aby oczyścić drogi ewakuacyjne,
  • zmniejsza ilości dymu i wybuchowych gazów tlących się w wyniku spalania,
  • redukuje ciepło, umożliwiając strażakom zbliżenie się do ognia.

Mark projektuje systemy, które w razie pożaru zapewniają wolne od dymu pionowe oraz poziome drogi ewakuacyjne. Nasze instalacje wentylacji pożarowej są zgodne z przepisami oraz spełniają wymogi techniczne. Proponujemy także innowacyjne rozwiązania, które skutecznie działają w garażach podziemnych. Wykonujemy analizy CFD, które potwierdzają zasugerowane rozwiązania. Po zainstalowaniu urządzeń przeprowadzamy próby z gorącym dymem. 

Zapewniamy przygotowanie dokumentacji projektowej systemu oddymiania oraz wentylacji pożarowej. Odpowiednio dobieramy i montujemy urządzenia w zależności od przeznaczenia budynku. Nasi technicy programują i uruchamiają system, a w razie konieczności dokonują napraw. Zapewniamy szkolenie z obsługi zainstalowanego przez nas rozwiązania.  Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń ppoż dla pracowników

Dlaczego warto wybrać system wentylacji pożarowej zaprojektowany przez Mark? 

Gwarantujemy innowacyjne rozwiązania.

Możemy zaprojektować system w oparciu o wiele norm, który będzie zgodny z przepisami, co pozwala zoptymalizować koszty instalacji.

Wykonujemy szybkie analizy CFD w oparciu o mechanikę płynów. Naszą analizę wykonujemy dla Ciebie ekspresowo – nawet w ciągu tygodnia!

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Wentylacji Pożarowej

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.