System Wentylacji Pożarowej


Jeśli wystąpi zagrożenie pożaru system wentylacji pożarowej sprawi, że zagrożenie zostanie zredukowane z danego obiektu, a ewakuacja będzie bardziej efektywna.

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Wentylacji Pożarowej

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Instalacja systemu wentylacji pożarowej jest konieczna, jeżeli użytkowanie budynku ma być w pełni bezpieczne. Zastosowanie systemu gwarantuje, że w przypadku pożaru zagrożenia zostaną zredukowane poprzez skuteczne usuwanie z obiektu dymu oraz gazowych produktów spalania. Instalacja oddymiania sprawia, że ewakuacja odbywa się efektywniej – w pierwszej fazie pożaru bardzo ważne jest, aby system rozpoczął natychmiastowe działanie i umożliwił bezpieczne opuszczenie budynku. 

Urządzenia wentylacyjne ułatwiają działania jednostkom ochrony przeciwpożarowej – obniżają temperaturę w budynku, utrzymują odpowiednią widoczność, co jest niezwykle ważne podczas akcji gaśniczej. System wentylacji pożarowej ma również zasadniczy wpływ na ograniczanie rozprzestrzeniania ognia wewnątrz budynku. Dobrze zaprojektowana instalacja skupia się na minimalizowaniu ryzyka .

Mark projektuje systemy, które w razie pożaru zapewniają wolne od dymu pionowe oraz poziome drogi ewakuacyjne. Nasze instalacje wentylacji pożarowej są zgodne z przepisami oraz spełniają wymogi techniczne. Proponujemy także innowacyjne rozwiązania, które skutecznie działają w garażach podziemnych. Wykonujemy analizy CFD, które potwierdzają zasugerowane rozwiązania. Po zainstalowaniu urządzeń przeprowadzamy próby z gorącym dymem. 

Zapewniamy przygotowanie dokumentacji projektowej systemu oddymiania oraz wentylacji pożarowej. Odpowiednio dobieramy i montujemy urządzenia w zależności od przeznaczenia budynku. Nasi technicy programują i uruchamiają system, a w razie konieczności dokonują napraw. Zapewniamy szkolenie z obsługi zainstalowanego przez nas rozwiązania. 

Dlaczego warto wybrać system wentylacji pożarowej zaprojektowany przez Mark? 

Gwarantujemy innowacyjne rozwiązania.

Możemy zaprojektować system w oparciu o wiele norm, który będzie zgodny z przepisami, co pozwala zoptymalizować koszty instalacji.

Wykonujemy szybkie analizy CFD w oparciu o mechanikę płynów. Naszą analizę wykonujemy dla Ciebie ekspresowo – nawet w ciągu tygodnia!

Zapytaj o ofertę – Poznaj System Wentylacji Pożarowej

Zapoznałem się z Polityką Prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie zgłoszenia.

Firmę MARK tworzy zespół fachowców w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, posiadających bogate doświadczenie zdobyte podczas zawodowej służby w Państwowej Straży Pożarnej, poparte solidnym przygotowaniem merytorycznym i wiedzą nabytą dzięki uczestnictwu w specjalistycznych kursach i konferencjach. Nasze kompetencje wzajemnie się uzupełniają, dzięki czemu jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do realizacji  skomplikowanych projektów i dobierać dla naszych Klientów rozwiązania optymalne pod kątem bezpieczeństwa i ceny.