Dzisiejszy wpis na naszym blogu opowie nam co nieco o dosyć ciekawym, naszym zdaniem rozwiązaniu z naszej branży, czyli Stałym Urządzeniu Gaśniczym (w skrócie SUG), a konkretnie na jednym z jego typów, w którym środkiem gaśniczym jest woda.

Czym jest SUG?

Zgodnie z definicją, SUG jest “urządzeniem przeciwpożarowym, na stałe związanym z obiektem budowlanym, uruchamianym samoczynnie we wstępnej fazie pożaru, mającym własny zapas środka gaśniczego i przekazującym informację o zaistniałym zdarzeniu odpowiednim służbom”.
Zadaniem automatycznych systemów gaśniczych jest wykrycie i ugaszenie pożaru w jego wczesnym stadium lub utrzymanie pożaru pod kontrolą, aby jego ugaszenie było możliwe za pomocą innych środków.

Jak to się zaczęło?

Pierwsze w historii urządzenie przypominające działaniem dzisiejsze systemy tryskaczowe, zaprojektował już w XV stuleciu, sam Leonardo Da Vinci, który w kuchni swojego patrona, Księcia Mediolanu, zamontował system oparty na zestawie pasów transmisyjnych. Chrzest bojowy instalacji Da Vinciego przebiegł aż za dobrze, gdy podczas bankietu wybuchł pożar. W prawdzie pożar został ugaszony, ale zużycie wody było tak duże, że zmyta została cała kuchnia wraz z jedzeniem przygotowanym na bankiet.
W pełni przypominający dzisiejsze rozwiązania system powstał dopiero w roku 1812 w Wielkiej Brytanii, i zamontowany w londyńskim Royal Theatre na Drury Lane.

Rodzaje wodnych instalacji przeciwpożarowych

Instalacje wodne dzielimy na:

– tryskaczowe, w których do wody dodawany jest środek pianotwórczy lub substancja zapobiegająca zamarzaniu,
– zraszaczowe (bądź też zalewowe), które są szczególnym przypadkiem instalacji tryskaczowych
– instalacje mgły wodnej.

Każdy z tych rodzajów instalacji ma inne przeznaczenie, a o skuteczności ich działania decyduje, między innymi wybór odpowiedniego rodzaju instalacji dla danego obiektu (zależny od sposobu jego użytkowania) i uwzględnienie rodzaju zagrożeń, jakie mogą wystąpić w chronionym obiekcie.

Zastosowanie wodnych SUGów

Stosowanie instalacji wodnych wymagane jest w:

– budynkach handlowych lub wystawowych:jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,
– wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2,
– budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600,
– budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;
– budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

W kolejnym wpisie: System Sygnalizacji Pożaru