Każdy człowiek może stać się świadkiem wypadku lub nagłego zachorowania, które będzie wiązało się z zagrożeniem życia lub zdrowia dla uczestniczących w zdarzeniu lub osób poszkodowanych. Czas potrzebny na przybycie ratowników medycznych, trwający kilka lub kilkanaście minut może wymagać od nas podjęcia właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia. Aby udzielić takiej pomocy, niezbędna jest odpowiednia wiedza.

Główną zasadą, którą powinna kierować się każda osoba udzielająca pierwszej pomocy, jest bezpieczeństwo własne, innych świadków, ratowników oraz ofiar. Zagrożeniem może być np. ruch uliczny, pożar, zadymienie, zagrożenie wybuchem, porażenie prądem, niesprzyjające warunki atmosferyczne, agresja, ryzyko zatrucia drogą wziewną itp. Osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy powinna także wyeliminować zagrożenie zakażenia od osoby poszkodowanej, która może okazać się nosicielem wirusa HIV, HBV, HCV. Bardzo ważne jest unikanie kontaktu z krwią poszkodowanego. Podczas przeprowadzania czynności ratunkowych ratownik powinien mieć założone rękawiczki oraz używać maseczki do resuscytacji.

Zasady udzielania pomocy poszkodowanemu

Po upewnieniu się, że miejsce, w którym znajduje się poszkodowany jest bezpieczne, należy ocenić jego stan zdrowia. Najpierw trzeba sprawdzić, czy jest przytomny, czyli spróbować nawiązać z nim kontakt, zapytać, co się stało itp. Następnie należy zadzwonić na pogotowie ratunkowe, wybierając numer 999 lub 112. Podczas zgłoszenia trzeba podać m.in. kto wzywa pomoc, określić dokładne miejsce zdarzenia, rodzaj i opis wypadku, kto został poszkodowany i ile osób potrzebuje pomocy medycznej. Dodatkowo należy określić, jakie czynności ratunkowe zostały wykonane i czy istnieją zagrożenia. Rozmowy nie wolno przerywać, dopóki nie zdecyduje o tym dyspozytor.

Jak udzielić pierwszej pomocy?

Udzielenie pierwszej pomocy osobie rannej powinno nastąpić bardzo szybko. W takim przypadku należy wezwać głośno inne osoby, aby zadzwoniły na pogotowie, a samemu przystąpić do czynności ratujących życie. Oto zasady udzielania pierwszej pomocy.

Najpierw należy odwrócić poszkodowanego na plecy i udrożnić jego drogi oddechowe, wykonując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy. Następnie trzeba umieścić jedną rękę na czole ofiary i delikatnie odgiąć jego głowę do tyłu, pozostawiając wolny kciuk i palec wskazujący, tak aby zatkać nimi nos, gdyby potrzebne były oddechy ratunkowe. Natomiast opuszki palców drugiej ręki należy umieścić na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieść ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.

Utrzymując drożność dróg oddechowych, należy sprawdzić czynności życiowe, czyli poszukać prawidłowego oddechu, oceniając wzrokiem ruchy klatki piersiowej, nasłuchując przy ustach szmerów oddechowych lub wyczuwając ruch powietrza na swojej dłoni albo policzku. Jeśli oddech jest prawidłowy, należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej i wezwać pomoc medyczną.

Nasza firma prowadzi szkolenia z udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej

W przypadku, gdy okaże się, że poszkodowany jest nieprzytomny, należy niezwłocznie wezwać pogotowie, a następnie przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Ratownik powinien rozpocząć uciskanie klatki piersiowej zgodnie z zasadami. Najpierw należy uklęknąć obok poszkodowanego, ułożyć nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej, drugi nadgarstek powinien znaleźć się na już położonym. Palce dłoni muszą być splecione, należy się także upewnić czy nie wywieramy zbyt dużego nacisku na żebra poszkodowanego. Nie wolno uciskać nadbrzusza ani dolnego końca mostka.

Następnie należy pochylić się nad nieprzytomną osobą i z wyprostowanymi ramionami wykonać kilka uciśnięć klatki piersiowej na głębokości 4-5 cm. Po każdym uciśnięciu należy zwolnić nacisk, nie odrywając dłoni od mostka. Uciśnięcia powinny być powtarzane z częstotliwością 100/min. Okres uciskania i zwalniania nacisku mostka powinien być taki sam.

Jeżeli taka pierwsza pomoc nie przynosi rezultatu, należy czynności uciśnięć klatki piersiowej połączyć z oddechem ratunkowym.

Zasady udzielenia pierwszej pomocy są inne w sytuacji, gdy u poszkodowanego wystąpił taki uraz jak złamanie, krwotok czy uszkodzenie kręgosłupa. W takim przypadku ofiary nie wolno układać w pozycji bocznej. Dodatkowo osobom rannym nie wolno podawać żadnych leków przed przyjazdem karetki. Warto znać te zasady, gdy w grę wchodzi pierwsza pomoc przedmedyczna.

Zobacz również https://safetymark.pl/systemy-przeciwpozarowe-z-czego-powinny-sie-skladac/