Pożar to ogromne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla budynków oraz znajdującego się w nich mienia. Aby uchronić ludzi i dobra materialne, należy zamontować w budynku niezawodny system przeciwpożarowy.

Sprawny system przeciwpożarowy ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludzi oraz mienia przed niszczycielskim działaniem pożaru. Taki system może mieć różny stopień zaawansowania i może składać się z różnych urządzeń, których zadaniem jest zabezpieczanie budynku i znajdujących się w nim ludzi. Kompleksowy system przeciwpożarowy składa się tak naprawdę z dwóch systemów: sygnalizacji pożaru i oddymiania.

System sygnalizacji pożaru

Niezawodny system sygnalizacji pożaru jest tak naprawdę pierwszą linią obrony przed zagrożeniem pożarowym. Zadaniem takiego systemu jest wykrywanie pożaru w budynku lub wokół niego już na początkowym etapie zagrożenia oraz powiadamianie ludzi i odpowiednich służb o niebezpieczeństwie.

System sygnalizacji pożaru może składać się z wielu różnych elementów. Najczęściej jego częścią jest centralka sygnalizacji pożarowej, a także awaryjny system zasilania w energię elektryczną (np. z akumulatorami), który załączy się w przypadku awarii głównego wholesale jerseys systemu zasilania i umożliwi sprawne działanie całego systemu przeciwpożarowego. Kolejny ważny element systemu sygnalizacji to automatyczne czujki pożarowe, które mogą wykrywać dym, ciepło, płomienie itp. Do tego mogą być również ręczne stacje ostrzegania. Inne elementy systemu sygnalizacji pożaru to urządzenia alarmujące, które mogą emitować dźwięk, światło, komunikaty głosowe, wskaźniki działania, a także urządzenia sterownicze systemów pożarowych.

Po uruchomieniu systemu informowanie o zagrożeniu pożarowym może się odbywać poprzez załączenie sygnalizatorów ostrzegawczych w budynku i nadawanie komunikatów ostrzegawczych. Do tego dobrej klasy system sygnalizacji pożaru współpracuje lub wręcz steruje innymi systemami i urządzeniami. Może to być na przykład załączenie wentylacji i kurtyn przeciwpożarowych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania pożaru, uruchomienie automatycznego gaszenia (np. wodą, mgłą wodną, pianą, gazem), załączenie oświetlenia awaryjnego, przekazanie sygnału alarmowego do Straży Pożarnej itp.

System oddymiania

Drugi kluczowy element systemu przeciwpożarowego NFL Shop Wholesale Jerseys to system oddymiania, którego zadaniem jest również ochrona ludzi i mienia. Taki system ułatwia sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej i gaśniczej, a także ułatwi ewakuację ludzi z zagrożonego budynku

Po wykryciu pożaru system albo automatycznie, albo ręcznie jest załączany i uruchamia klapę oddymiającą na dachu oraz otwiera okno oddymiające na najwyższym piętrze. Dzięki temu można szybko usunąć nie tylko dym, ale i trujące gazy oraz ciepło. Dodatkowo otwarta klapa lub okno dostarczą świeżego powietrza. Aby osiągnąć naturalny ciąg, na parterze również otwierane są okna i drzwi. Dobrej klasy system oddymiający jest wspomagany również wentylatorami przyspieszającymi usuwanie dymu.

System oddymiający najczęściej składa się z centralki sterowniczej, z przycisków uruchamiających oddymianie, z klap i okien oddymiających, drzwi napowietrzających, sygnalizatorów alarmowych, wentylatorów napowietrzających oraz wyciągających dym itp. Oczywiście wszystkie elementy systemu muszą posiadać atest i spełniać europejskie normy.

System przeciwpożarowy to ważny element zabezpieczenia budynku i przebywających w nim ludzi. Tego rodzaju systemy stosowane są coraz częściej nie tylko w budynkach użyteczności publicznej czy w zakładach pracy, ale także w domach prywatnych. Warto zadbać, żeby system przeciwpożarowy nie tylko był zawsze sprawny, ale również składał się z niezawodnych elementów.